Privacy & cookieverklaring

Privacy & cookieverklaring

Dit is de privacyverklaring van Nutrition & Santé N.V  (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met je persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als een term niet in deze verklaring wordt beschreven, dan heeft deze de betekenis zoals beschreven door de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens EU 2016/679). Neem de tijd om deze verklaring helemaal door te lezen zodat je volledig op de hoogte bent. Als je vragen hebt over deze verklaring neem dan contact met ons op. Je kan onze klantenservice bereiken via ons contactformulier. Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen.  In deze privacy & cookieverklaring leggen we uit wat wij met je persoonlijke gegevens doen wanneer je onze website bezoekt (ongeacht waar vandaan), wat je privacyrechten zijn en hoe de wet je beschermt.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAR GEBRUIKEN WIJ ZE VOOR?

Persoonlijke gegevens, of persoonsgegevens, houdt in: alle informatie over een persoon waaruit je kunt afleiden om wie het gaat.  Per activiteit is hierna beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond wij benutten voor de betreffende verwerking. We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor dingen die de wet toestaat.  Meestal verwerken we je persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je hebben gesloten, of wanneer het voor ons gerechtvaardigd belang (of dat van derden) nodig is, en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan dat belang.

 

ALS JE IETS BIJ ONS BESTELT

Bij iedere bestelling die je bij ons doet verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Bezorgadres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • [Optioneel] factuuradres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • Telefoonnummer
 • [Optioneel] geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan onze wettelijke administratieverplichtingen.

 

ALS JE EEN ACCOUNT AANMAAKT

Om het bestellen makkelijker te maken kan je er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als je een account aanmaakt en de betreffende gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • [Optioneel] geboortedatum
 • Ingevoerde adressen in het adresboek
 • Overzicht van je bestellingen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken je overzicht bestellingen en om inzicht te krijgen in de voorkeur die je hebt voor onze producten. De gronden die wij gebruiken om je geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum (optioneel), adressen, telefoonnummer, emailadres en IP-adres te verwerken zijn: het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je gesloten hebben en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken het overzicht van je bestellingen op basis van het gerechtvaardigd belang om transacties te versimpelen en inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Hiermee kunnen we de samenstelling van het assortiment aanpassen aan de voorkeuren van onze klanten.

 

ALS JE RONDKIJKT OP ONZE WEBSITE

Als je onze website bezoekt en daarop rondkijkt verwerken wij de volgende informatie:

 • Bij benadering je locatie op basis van een deel van je IP-adres
 • Wat je doet op onze website, bijvoorbeeld wat je aanklikt
 • Je type internetbrowser en het type apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken

Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

 

WANNEER WIJ JE ONZE NIEUWSBRIEF STUREN

Met onze nieuwsbrief maken we je graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:

 • E-mailadres
 • Waar je op klikt in de nieuwsbrief.

Wij gebruiken je e-mailadres om de nieuwsbrief aan je te sturen. Dit doen wij uitsluitend als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen. Je kan je op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door in je account je toestemming in te trekken. Wij gebruiken je klikgedrag om vast te stellen voor welke onderdelen van de nieuwsbrief je interesse hebt. Die informatie gebruiken wij voor het samenstellen van ons productaanbod op de site. Wij verwerken je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

 

WANNEER WIJ ONLINE ADVERTENTIES AAN JE TONEN

Wij adverteren met onze producten op andere websites en social media-platformen. Als wij dat doen, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Je klikgedrag op online advertenties
 • Je IP-adres of advertentie-ID

Als je klikt op een onlineadvertentie voor onze producten (bv. op Facebook) dan leggen wij op onze website vast dat je hebt geklikt op een advertentie en waar de betreffende advertentie getoond werd. Als je akkoord hebt gegeven voor het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief dan kunnen wij je op grond van je e-mailadres indelen in een publiek (‘audience’) dat wij aan een social media-platform opgeven om een advertentie aan je te tonen of juist om ervoor te zorgen dat die advertentie niet getoond wordt. Dat doen wij bijvoorbeeld als je interesse hebt getoond in een product op onze website, maar dat je (nog) niet hebt gekocht) of juist als je meerdere keren een specifiek product hebt gekocht. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies die aan de betreffende verwerkingen zijn verbonden.

 

WANNEER JE CONTACT ZOEKT MET ONZE KLANTENSERVICE

We hebben een klantenservice om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Je kunt met ons e-mailen of een bericht sturen via Facebook.

We kunnen je efficiënter helpen door jouw gegevens te bewaren. Daarbij verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

 

WANNEER WIJ EN CAMPAGNE AAN JE TONEN

Op onze website kunnen we een campagne onder de aandacht brengen. Daarbij verwerken we dan de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • [Optioneel] Geslacht
 • [Optioneel] Geboortedatum
 • [Optioneel] Interesses
 • IP-adres

We verwerken je gegevens alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven. We nemen jouw gegevens op in ons bestand voor het versturen van e-mailnieuwsbrieven.

 

BESTELLEN OP DE WEBSITE

We zijn wettelijk verplicht om gegevens van je bestellingen (zoals facturen en andere boekhoudkundige documenten) 7 jaar te bewaren.

 

BESTELLEN MET GEBRUIK VAN EEN ACCOUNT

We zijn wettelijk verplicht om je gegevens 7 jaar te bewaren. Daarnaast bewaren we de gegevens van je bestellingen zolang je account actief is.

Na het verwijderen van je account bewaren we je gegevens alleen nog als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Is dit niet het geval, dan worden je accountgegevens direct verwijderd (met uitzondering van bestelgegevens, zoals facturen, die we 7 jaar moeten bewaren).

 

BROWSEN OP DE WEBSITE

We bewaren je bezoekersgegevens (zoals cookies) alleen zolang we daartoe verplicht zijn en hooguit 26 maanden. Daarna zullen we je opnieuw om toestemming vragen, anders worden de gegevens definitief verwijderd.

 

ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF

We sturen je alleen nieuwsbrieven als je daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven hebt. We bewaren jouw toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen zodat we onze juridische basis voor het verzenden van nieuwsbrieven kunnen vaststellen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, verwijderen direct je emailadres uit onze lijst.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Nutrition & Santé zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Denk bijvoorbeeld aan PostNL voor de bezorging van pakketten in Nederland.  Ook kunnen we je gegevens delen met partners die ons helpen met:

 • het ondersteunen bij onze klantenservice;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Al onze derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. We staan niet toe dat derden jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken; we geven ze alleen toestemming om jouw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar (emailadres). Na het vaststellen van je identiteit, zullen wij uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je verzoek mededelen welke persoonsgegevens wij van je verwerken of eventueel kunnen verwijderen, afschermen of verbeteren.

Als je een account hebt aangemaakt kun je op elk moment jouw gegevens inzien en wijzigen via de pagina “Mijn Account” op /login .

  

Wil je jouw gegevens verwijderen of uit ons systeem kopiëren? In dat geval kan je contact met ons opnemen via de contactpagina en dan maken wij dit voor jou in orde voor zover dit wettelijk toegestaan is!

 

KLACHTENPROCEDURES

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kan je contact met ons opnemen via de contactpagina.

 

COOKIES

Wat zijn cookies?
Cookies worden gebruikt om onze webwinkel goed te laten werken en gebruikersvriendelijk te maken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser opslaat op jouw computer zodra je onze website gebruikt. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

 

WAT DOEN COOKIES?

Met cookies kunnen wij onderscheid maken tussen de verschillende bezoekers aan onze webwinkel en jouw order correct afhandelen. Ook gebruiken wij cookies om aan de hand van de gegevens van jouw bezoek aan onze webwinkel te kunnen begrijpen waar je als bezoeker belangstelling voor hebt. Hierdoor kunnen wij de webwinkel optimaliseren en verbeteren.

 

OVERIGE TECHNIEKEN

Naast cookies gebruiken we tracking pixels, en javascript. Dit zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat onze webserver informatie over jouw bezoek aan de webwinkel kan verzamelen en vervolgens kan versturen. Als we het hierna hebben over “cookies” dan bedoelen we daarmee cookies plus overige technieken.
Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Je bij jouw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We je speciale webwinkel functionaliteiten kunnen aanbieden zoals de winkelwagen;
 • We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent;
 • We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;
 • We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

 

WEL OF GEEN TOESTEMMING

Voor het plaatsen en uitlezen van bepaalde cookies hoeven we jouw toestemming niet te vragen. Dit geldt voor:

 • Cookies die je in staat stellen om te communiceren over het internet;
 • Cookies die nodig zijn om je in staat te stellen gebruik te maken van de functionaliteit van de webwinkel,
 • Analytische cookies die geen of minimaal invloed hebben op jouw privacy.

Voor advertentie- en marketing cookies vragen wij jouw toestemming voordat we deze plaatsen en uitlezen. Dit doen we via de cookiemelding in onze webwinkel. Daarin staat dat je advertentie- en marketing cookies accepteert door verder te klikken op webpagina’s binnen onze webwinkel. Als je de advertentie- en marketing cookies niet accepteert dan kun je die keuze aangeven door in de cookiemelding de betreffende link aan te klikken en jouw keuze te maken. Je kunt jouw keuze achteraf altijd intrekken door jouw cookievoorkeur aan te passen in onderstaande paragraaf ‘Mijn cookievoorkeur’.
We gebruiken Google Tag Manager voor het taggen van specifieke content binnen onze webshop. Dit helpt ons om vast te stellen welke cookies we mogen plaatsen en welke content we mogen bewaren. Want zoals we hierboven al uitgelegd hebben, moeten we voor sommige cookies wel jouw toestemming vragen en voor sommige cookies niet. Bij het gebruik van cookies volgen wij de richtlijnen van ACM.

 

WIJ GEBRUIKEN DE VOLGENDE COOKIES

FUNCTIONELE COOKIES

Dit zijn cookies die voor jou als bezoeker het surfen op onze website makkelijker maken. Wij gebruiken functionele cookies die ervoor zorgen dat je items in jouw winkelwagen kunt toevoegen en dat ze er bij een volgend bezoek aan onze website nog in zitten. Ook gebruiken we een cookie die ervoor zorgt dat wanneer je ingelogd bent en de website verlaat, je bij terugkomst nog steeds ingelogd bent.

 

ANALYSE COOKIES

Met deze cookies kunnen wij met hulp van derden het surfgedrag van bezoekers op onze website meten, zodat we waar nodig het gebruikersgemak kunnen verbeteren. Hierdoor zorgen we ervoor dat je ervaring van onze website steeds beter wordt en onbelangrijke informatie naar achter wordt verschoven.
Wij gebruiken cookies van de volgende partijen:

 • Google Analytics
  Met Google Analytics meten we hoe je onze webshop gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren en om aan jou op onze site of op andere websites die je bezoekt, relevante advertenties te laten zien. Daarvoor maken we gebruik van demografische gegevens die Google beschikbaar stelt. De verzameling gebruikersgegevens is anoniem.
  (herkenbaar aan __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmx)
 • Google Tag Manager
  Google Tag Manager is een tool waarmee we op een technisch eenvoudige manier verschillende cookies op de website kunnen plaatsen.

 

ADVERTENTIE COOKIES / MARKETING COOKIES

Op onze website zie je advertenties van onszelf en van derden. Om deze aanbevelingen relevant te maken en te houden, gebruiken wij cookies. Met deze cookies kunnen wij het effect van onze advertenties meten. Zo kunnen we goed vaststellen welke advertenties en kortingsacties jou wel aanspreken en welke niet. Deze advertenties kun je ook op websites van derden tegenkomen.
Wij gebruiken cookies van de volgende partijen:

 • Facebook
  Deze cookie ziet welke producten je in de webshop bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen binnen Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.
 • Adform               
  We gebruiken Adform om je advertenties te kunnen tonen die voor jou relevant zijn. Met Adform meten we welke producten jij het meest interessant vindt. De verzameling gebruikersgegevens is anoniem.
 • Google Adwords
  Deze cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen binnen Google. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.

Wij maken alleen gebruik van marketingcookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Geef je geen toestemming dan worden er nog steeds advertenties getoond, maar dan zijn dit willekeurige advertenties.

 

COOKIES UIZETTEN
U kunt de cookies uitzetten via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor stap uitleg online beschikbaar gemaakt. Let op: wanneer uw cookies weigert en/of verwijdert, kunt uw niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop uw deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers, openbare pc’s en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

De informatie op deze website van (naam merk) wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Als dit het geval zou zijn, stelt de redactie het erg op prijs hierop geattendeerd te worden via het contactformulier.